La nostra versió de la crema catalana

Espuma, toffee i llimona